Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

História a súčasnosť

História a súčasnosť

Odborníci sa zhodujú v tom, že školy by mali reagovať na aktuálne dianie vo svete a takáto vážna situácia, aká je dnes na Ukrajine, sa nedá prejsť mlčaním. Navrhujú, aby boli v rámci výučby vytvorené primerané možnosti na diskusiu o prebiehajúcom vojnovom konflikte u našich východných susedov. Priestor na bližšie oboznámenie sa s históriou a politickými pomermi Ukrajiny a Ruska s dôrazom na ich vzájomné vzťahy, sa ponúka najmä na hodinách dejepisu. Ako ich efektívne využiť, zisťovala Danuša Reginová v rozhovore s Alžbetou Śnieżko, ktorá vyučuje na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

historia_a_sucasnost_01 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Škola by mala vychovávať deti k životu v slobodnej spoločnosti, mala by v nich posilňovať úctu k tolerancii a porozumeniu a zároveň ich učiť rozpoznávať a odsúdiť agresiu, organizované násilie a porušovanie ľudských práv. V súvislosti s dianím na Ukrajine je dôležité aj to, aby pedagógovia pomáhali žiakom vyznať sa v spleti informácií, s ktorými sú konfrontovaní. Danuša Reginová oslovila k tejto téme Alžbetu Śnieżko z Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach s otázkou, čo vlastne vedia naši študenti o ukrajinsko-ruských vzťahoch, o studenej vojne či moderných dejinách?

historia_a_sucasnost_02 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame