Projek Erasmus: Učme sa cudzie jazyky Sečovce

Projek Erasmus: Učme sa cudzie jazyky Sečovce

Keď ovládame cudzí jazyk, uľahčuje nám to komunikáciu za hranicami všedných dní. Cudzia reč nám pomáha pri spoznávaní nových ľudí, ale zlepšuje i našu sebadôveru a rozširuje kariérne možnosti. Práve na výučbu cudzích jazykov prostredníctvom hier a interaktívnych aktivít je zameraný aktuálny projekt Spojenej školy v Sečovciach, ktorý škola realizuje v rámci programu Erasmus plus spolu s partnerskými školami z Talianska, Slovinska a Poľska. Do podobných medzinárodných projektov sa v Sečovciach zapájajú od roku 2004. Hlavnou aktivitou je vyučovanie vybraných predmetov interaktívnou formou. Lívia Godová oslovila koordinátorku projektu Luciu Mikulovú.

Projekt_Erasmus_Ucme_sa_cudzie_jazyky_Secovce Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame