Ako vzdelávať deti pre 21. storočie?

Ako vzdelávať deti pre 21. storočie?

Vymieňať si skúsenosti pri modernizácii obsahu vzdelávania. To je základom spolupráce odborníkov Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní zo Slovenska a odborníkov zo Stálej konference asociací ve vzdělávaní z Českej repubiky – v rámci projektu podporeného z programu Erasmus + „Spolu k novému kurikulu.“ Cieľom je, aby sa vytvárali podmienky na zlepšovanie kompetencií detí pre 21. storočie, teda napríklad vo vyhľadávaní informácií, diskutovaní o rôznych názoroch, v kritickom myslení, tímovej spolupráci, ale tiež v prepájaní predmetov. Vo vytváraní kurikula chcú odborníci docieliť redukciu učiva, resp. určenie tzv. základného učiva, aby učitelia nemuseli preťažovať žiakov množstvom nepotrebných faktov. Aktéri z oboch krajín sa v júni stretli vo Vysokých Tatrách a v Košiciach. Kristína Bertičová oslovila najskôr hovorcu projektu Deti nepočkajú – Antona Oberhausera:

inovativne skoly Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame