Kniha Pavla Kosatíka „Slovensko – 30 let poté“

Kniha Pavla Kosatíka „Slovensko – 30 let poté“

Vyštudovaný právnik, istý čas pracujúci v tejto profesii, no skôr v oblasti autorského práva....Diváci Českej televízie poznajú jeho seriál České století, poslucháči Dvojky Českého rozhlasu – od roku 2005 – zase pravidelný cyklus s názvom Ako to vidí...

Český intelektuál, spisovateľ, scenárista a publicista, ktorý sa zaoberá hlavne novodobými dejinami Česka a Slovenska. Na konte má nielen biografické knihy o Janovi Masarykovi, Ferdinandovi Peroutkovi, Pavlovi Tigridovi, Karlovi Kohoutovi, či Věre Čáslavskej, Olge Havlovej, či mnohých ďalších osobnostiach, ale je tiež autorom literatúry faktu obtiažnych historických témach tak spoločného štátu, ako aj oboch jeho republík. – Jeho meno je Pavel Kosatík.

Je rodákom z južnej Moravy, no väčšinu života žije v centre Prahy... A kým dlhodobo sa venoval skôr českým reáliám, osobnostiam, či historickým faktom, v ostatných rokoch si „vzal na mušku“ aj dianie na východnej strane rieky Morava, teda u nás, na Slovensku. – Najprv to bola kniha Slovenské století, ktorá sa rozchytala ako „teplé rožky“ a má za sebou niekoľko dotlačí, a – najnovšie – kniha Slovensko – 30 let poté.

Prečo sa „vydal“ týmto smerom? – Prečo sa Čech venuje „slovenským témam“?:

Kniha Pavla Kosatika_30 let pote_1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Český spisovateľ, publicista, autor literatúry faktu Pavel Kosatík si – predčasom – dal pauzu od písania kníh, so zameraním na históriu i súčasnosť Českej republiky a jej reálií z čias spoločného štátu a „vrhol“ sa na témy súvisiace s minulosťou Slovenska. – A to tak z čias prvej Čsl.republiky, zhmotnené v knihe Slovenské století, a – vzápätí – v ďalšej, ktorej názov čosi napovedá aj o jej obsahu, v týchto dňoch maximálne aktuálnom: Slovensko – 30 let poté.

Pred pesničkou sme prerušili jeho vysvetľovanie o tom, prečo sa Česi zvykli považovať za staršie a väčšieho brata Slovákov, no – časom – pozabudli na to, že oba národy – v ťažkých časoch – mnohé kroky robili spoločne! – Napríklad....?:

Kniha Pavla Kosatika_30 let pote_2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame