Metodický deň v škole

Metodický deň v škole

Cesta k dobrej interakcii medzi učiteľom a žiakom. Pod takýmto názvom sa skrýval metodický deň, ktorí mali učitelia a učiteľky základnej školy Janigova 2 v Košiciach. Cieľom bolo hľadať cesty, naučiť sa ako zvládať krízové situácie, s ktorými sa dnešní učitelia stretávajú a ako udržať v triede pokoj, aj keď sa v nej nachádza dieťa alebo aj viaceré deti s poruchami správania. Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej pokračuje riaditeľka ZŠ Janigova 2 Košice - Edita Oravcová

metodický deň v škole 01 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Detí s problémami pribúda. Či už ide o problémy s učením, poruchami pozornosti, ale aj socializáciou, sebapoškodzovaním a stúpajúca krivka hovorí žiaľ aj o väčšom počte detí so samovražednými sklonmi. Aby vedeli dnešní učitelia a učiteľky vhodne reagovať a komunikovať s dnešnými deťmi a mládežou, aj preto sa konajú v školách metodické dni práve so zameraním na túto problematiku. Pokračujeme rozhovorom, ktorý Kristína Bertičová nahrávala na metodickom dni v ZŠ Janigova 2 Košice. Oslovila detskú psychiatričku Teréziu Rosenbergerovú.

metodický deň v škole 02 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame