Remeslo má zlaté dno

Remeslo má zlaté dno

Jedno zo slovenských porekadiel hovorí, že „remeslo má zlaté dno“. Aj keď to platí aj v súčasnosti, a dobrých remeselníkov by sme niekedy vyvažovali zlatom, záujem o štúdium remeselných odborov na stredných odborných školách už viac rokov klesá. Školy preto hľadajú možnosti, ako štúdium zatraktívniť. Študenti Strednej odbornej školy technickej v Košiciach napríklad majú možnosť porovnať s rovesníkmi svoje vedomosti a zručnosti na súťažiach nielen v rámci kraja, či Slovenska, ale zúčastňujú sa aj na medzinárodných súťažiach. Jednu takúto súťaž zorganizovali aj v Košiciach – tentoraz bola určená pre murárov. Tonke Deškovej ju priblížil hlavný majster praktického vyučovania na SOŠ technickej v Košiciach Tomáš Belobrad:

remesla_sutaz_murari Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

SOŠ technická na Kukučínovej ulici v Košiciach dáva svojim žiakom možnosť prihlásiť sa aj do interných školských súťaží, v ktorých môžu prejaviť svoju kreativitu a šikovnosť. Tonka Dešková sa s mikrofónom vybrala najprv do dielne odborného výcviku odboru dámsky krajčír a pýtala sa majsterky Magdalény Marčákovej:
remesla_ostatni zostrih Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

pixabay

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame