Začiatok školy

Začiatok školy

Po dvojmesačných prázdninách sa včera vrátilo do škôl zhruba 720 tisíc žiakov a študentov. Do školských lavíc si po prvýkrát zasadlo vyše 60 000 prvákov. Ako tí prežívali svoj veľký deň spoločne so svojimi rodičmi, na to sa bola pozrieť Kristína Bertičová. Navštívila ZŠ Jána Švermu 6 v Michalovciach.

začiatok školy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nový školský rok prináša aj niektoré zmeny. V 39 základných školách sa bude testovať nový Štátny vzdelávací program a platiť začínajú aj nové pravidlá ospravedlňovania neprítomnosti detí a žiakov na výchove a vzdelávaní ich rodičmi. Po novom, ak ide o žiaka v základnej škole alebo v strednej škole, lehota sa predĺžila na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.
pixabay

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame