Stretnutie absolventov trebišovského gymnázia po 50 rokoch

Stretnutie absolventov trebišovského gymnázia po 50 rokoch

V roku 1949 boli do Trebišova zo Spišského Podhradia preložené tri gymnaziálne triedy. Vyučovanie začalo v budove vtedajšej osemročnej strednej školy a štyri roky používala škola oficiálny názov Gymnázium. Neskôr bola premenovaná na jedenásťročnú, dvanásťročnú i všeobecnovzdelávaciu strednú školu. Až 1. septembra 1969 dostala svoje dnešné pomenovanie – Gymnázium v Trebišove, ktoré pre svojich prvých študentov otvorilo vtedy dve triedy – jednu prírodovednú a jednu humanitne zameranú triedu. Symbolicky na začiatok školského roka sa v Trebišove uskutočnila milá slávnosť – po 50 rokoch sa zišli na stretnutí niekdajší prví abiturienti trebišovského gymnázia. Medzi takmer 20 bývalých absolventov zašla s rozhlasovým mikrofónom aj Lívia Godová, pri ktorej si na svoje gymnaziálne začiatky zaspomínal hlavný organizátor stretnutia Ján Chovanec.

Stretnutie_absolventov_trebisovskeho_gymnazia_po_50_rokoch Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

unsplash

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame