Robotický čašník na strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Prešove

Robotický čašník na strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Prešove

Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Prešove je aktuálne vo finále realizácie projektu Inovatívne vzdelávanie ako nástroj na reflektovanie environmentálnych výziev a potrieb trhu práce, financovaného z Nórskych grantov. Vďaka nemu škola skvalitnila vyučovací proces, rozšírila kompetencie učiteľov, zmodernizovala niektoré učebne a získala nové technológie. Napríklad aj robotického čašníka, ktorý pomáha v školskej reštaurácii a pre študentov je nepochybne oživujúcim prvkom. Veronika Slaninková sa o prínose projektu a skvalitňovaní vzdelávania rozprávala s riaditeľkou SOŠ gastronómie a služieb v Prešove Andreou Klačekovou.

Robotický čašník na strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Prešove Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Dodajme, že Nórsky grant pre SOŠ gastronómie a služieb v Prešove bol vo výške takmer 200 000 eur, pričom spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu predstavovalo sumu 30 000 eur.

pixabay

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame