Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Presadzovať ich práva, zlepšovať kvalitu života a nadviazať kontakt s odborníkmi im aktívne pomáhajú v Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením. V priestoroch pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice LitPark pripravili s týmto zámerom ďalšie zo série podujatí s názvom Hovory o inklúzii. Nechýbala na ňom Danuša Reginová, ktorá sa s riaditeľkou platformy Monikou Fričovou zhovárala aj o tom, ako zvyšovať povedomie verejnosti o potrebách rodín detí s hendikepom.

Platforma rodín 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


V predchádzajúcom vstupe sme vám už priblížili víziu a niektoré aktivity Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. O príkladoch dobrej praxe a o tom, ako spolupracovať v prospech inklúzie detí s hendikepom, hovorili zástupcovia štátnych inštitúcií, samospráv, pomáhajúcich organizácií, aj samotní rodičia na nedávnom podujatí Hovory o inklúzii v košickom Litparku. Danuša Reginová tam oslovila aj Zuzanu Katreniakovú z Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach s otázkou, ako hodnotí spoluprácu s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Platforma rodín 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame