Študenti a stres

Študenti a stres

Stres dnes sprevádza hádam každú profesiu bez výnimky. Sú však povolania, ktorým hrozí únava, stres až syndróm vyhorenia v oveľa väčšej miere - a to sú profesie, v ktorých sa pracuje s ľuďmi. Na katedrách psychológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach preto vznikol vôbec prvý projekt svojho druhu, ktorý bude skúmať dôsledky stresu v pomáhajúcich profesiách. Výskum stresu u pracovníkov v sociálnej oblasti, ale i u študentov príslušných odborov, začínajú v tomto mesiaci. Andrea Feciková oslovila za riešiteľský tím katedier psychológie a sociálnej práce Beátu Ráczovú a Soňu Lovašovú:

študenti stres Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame