Učiteľky z Gelnice a Buzice reprezentujú východ v 2. ročníku ocenenia Učiteľ Slovenska

Človek východniar

Učiteľky z Gelnice a Buzice reprezentujú východ v 2. ročníku ocenenia Učiteľ Slovenska

15. 10. 2019 11:19

Na hodinách skúšajú inovatívne formy výučby, zapájajú sa do mimoškolských aktivít a svojim žiakom odovzdávajú nielen vedomosti, ale aj kus seba. Odmenou za ich úsilie nie sú len lepšie výsledky študentov, ale aj ich nadšenie pre predmety, ktoré vyučujú. Takýchto pedagógov zviditeľňuje ocenenie Učiteľ Slovenska, ktoré je súčasťou medzinárodnej ceny Global Teacher Prize. Jednou z dvoch tohtoročných finalistiek z východného Slovenska je Angelika Hanesz, ktorá učí na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v obci Buzica a na čiastočný úväzok pracuje aj v Ústave informatiky UPJŠ v Košiciach. Oslovila ju Danuša Reginová.

ucitelka_angelika_hanesz
Stiahnuť audio súbor

Lenka Škarbeková vyučuje biológiu, chémiu a praktika z biológie a ekológie na Gymnáziu v Gelnici a pre žiakov, ktorí nemajú na školách laboratóriá, organizuje interaktívne podujatie Fyzika-chémia v praxi. Je lektorkou mladých vedátorov a pilotnou overovateľkou medzinárodného projektu v oblasti prírodovedného vzdelávania. Lenku Škarbekovú, pre ktorú je práca potešením a poslaním zároveň, si k mikrofónu pozvala Danuša Reginová.

ucitelka_lenka_skarbekova
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??