Historik Ivan Chalupecký

Historik Ivan Chalupecký

Z kameňolomu cez tehelňu do štátneho archívu, taká bola životná cesta Ivana Chalupeckého, dnešného človeka milión... Kvôli morálnemu presvedčeniu sa do cieľa uberal radšej krivoľakou cestou. Vďačíme mu za mnohé objavy v dejinách Spiša, hlavne za hľadanie Majstra Pavla. Ivan Chalupecký po sebe zanechal veľa publikácií o veľkých i malých dejinách, mnohých učil, ovplyvnil svojou osobnosťou. Ako sa to všetko začalo?

človek Chalupecký