Boris a Brambor
Boris a Brambor

Učiteľka Ľubica Demčáková

Učiteľka Ľubica Demčáková

Pre kolegov sú inšpiráciou, pre žiakov a študentov osobnosťami, ktoré im pomáhajú nachádzať si cestu ku kvalitnému vzdelávaniu. Takých pedagógov zviditeľňuje Komenského inštitút prostredníctvom ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré je súčasťou medzinárodnej ceny Global Teacher Prize. Medzi tohtoročných finalistov z východného Slovenska patrí aj Ľubica Demčáková, učiteľka na prvom stupni v Evanjelickej spojenej základnej škole v Prešove. Oslovila ju Danuša Reginová, ktorej v rozhovore prezradila aj to, že k rozhodnutiu venovať sa tejto profesii ju inšpirovali práve jej učiteľky na základnej škole v rodnej dedine.

ucitelka_lubica_demcakova