Správy RTVS
Správy RTVS

Profesorka Beáta Balogová

Profesorka Beáta Balogová

Kult mladosti vytesňuje naše myšlienky na starobu a ľudí v seniorskom veku dostáva na okraj spoločnosti. Pritom úroveň spoločnosti sa dá merať aj podľa toho, ako sa staráme o jej najcitlivejšie články. Vie o tom aj profesorka Beáta Balogová, garantka študijného odboru sociálna práca a dekanka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Svoju pedagogickú činnosť aj odborný výskum zameriava práve na najstaršiu skupinu ľudí:

ČM B. Balogová

Názory a skúsenosti dekanky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Beáty Balogovej sme vám predstavili i v nedeľňajších Portrétoch. Ak sa chcete zamyslieť nad starostlivosťou o seniorov u nás, započúvajte sa do relácie zo 14. februára, ktorú nájdete v našom archíve.

Zdroj foto: unipo.sk