Riaditeľka školy Renáta Kopčeková

Riaditeľka školy Renáta Kopčeková

Viac ako 20 rokov sa venuje výchove a vzdelávaniu hendikepovaných detí a mládeže. Dlhé roky sa podieľa na projektoch na skvalitnenie ich výchovno-vzdelávacieho procesu, čím prispieva k integrovaniu zdravotne znevýhodnených osôb do bežného života. Spolu so svojím kolektívom organizuje i celý rad aktivít a podujatí, akými je napríklad Integrácia s gráciou, teda krajská prehliadka divadelných súborov pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím. Dlhoročná riaditeľka Spojenej školy internátnej vo Vranove nad Topľou Renáta Kopčeková sa zaslúžila aj o vytvorenie praktickej školy či odborného učilišťa v meste. Ako povedala v rozhovore Lívii Godovej, už od raného detstva si samu seba vedela predstaviť len za učiteľskou katedrou.

Človek_milión_Renáta_Kopčeková_Vranov