Neverbálna komunikácia

Dobrá rada nad zlato

Neverbálna komunikácia

14. 11. 2019 09:47

Odborníci tvrdia, že ľudskú komunikáciu tvoria z 20 percent slová a z 80 percent neverbálne prejavy. Svoju reč často sprevádzame podvedomými telesnými vyjadreniami - gestami, mimikou, ktoré niekedy vystihujú naše pocity lepšie ako slová. Patrí sem dorozumievanie výrazom tváre, držaním tela, polohou tela, dotykom a telesným stykom. Ovládanie „reči tela", nám môže pomôcť interpretovať skutočné pocity iných ľudí, lepšie pochopiť význam našich vlastných gest a uvedomiť si, čo nám prezrádzajú i o nás samých. Čo je dôležité vedieť o neverbálnej komunikácii, zisťovala Viera Ihnátová od doktorky Moniky Hricovej z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Rada_neverbálna komunikácia
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??