EURO 2020
EURO 2020

Jazykové okienko: kamža

Jazykové okienko: kamža

O tom, čo znamená slovo kamža, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

JO_kamza;sedlakova