Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Čerpanie dovoleniek

Čerpanie dovoleniek

Aktuálnou témou leta, ktorú riešia zamestnávatelia aj zamestnanci, je čerpanie dovolenky. Zákonník práce ustanovuje v tomto prípade viacero pravidiel. Zamestnanec, ktorý do konca roka dovŕši najmenej 33 rokov, má nárok na 5 týždňov dovolenky, rovnako je to aj v prípade, ak sa trvale stará o dieťa. V prípade učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov sa nárok na dovolenku zvyšuje na 8 týždňov. Jej dĺžku môže upravovať aj Kolektívna zmluva. Viac povie Tonka Dešková:

rada_cerpanie_dovoleniek