Športová televízia
Športová televízia

Dom ľudových tradícií Moravany

Dom ľudových tradícií Moravany

Už 37 rokov sa o udržiavanie pôvodného, bohatého starobylého fondu v obci Moravany usiluje folklórna skupina Moravančan. Okrem piesní, hudby, tancov či zvykoslovného podania uchováva tradície svojich predkov aj v hmotnej podobe. V roku 2019 pretvorili členovia folklórnej skupiny najstarší dom v obci na Dom ľudových tradícií. Ich zámerom bolo zachovať predmety, ktoré boli súčasťou každodenného života ich rodičov či prastarých rodičov, aj pre budúce generácie. S finančnou podporou od súkromného sponzora i vďaka príspevku z Mimoriadnej výzvy pre rozvoj slovenského folklóru z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ho pripravili na natáčania svojich zvykoslovných pásem. Do akej podoby si ho upravili, zisťovala Lívia Godová počas prehliadky domu s vedúcou skupiny Monikou Lašíkovou.

Dom_ludovych_tradicii_Moravany_1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Na hornom konci obce Moravany sa nachádza najstarší dom. Je z roku 1927 a miestni ho označujú za tzv. amerikánsky dom. V roku 2019 ho členovia miestnej folklórnej skupiny Moravančan začali upravovať. Postupne na ňom obnovili fasádu, opadanú omietku i vnútorné priestory domu prešli komplexnou rekonštrukciou, aby z neho vytvorili Dom ľudových tradícií na tvorbu ich zvykoslovných pásem. Lívia Godová sa spolu s vedúcou skupiny Monikou Lašíkovou vybrala na prehliadku jednotlivých obnovených miestností. Ako v minulosti vyzerala takzvaná zadňa chyža alebo izba, ktorá slúžila na spanie?

Dom_ludovych_tradicii_Moravany_2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame