Myslavský kroj

Myslavský kroj

Po mesiaci je tu opäť rubrika venovaná odevom, ktoré boli v minulosti bežnou súčasťou života, no dnes ich najčastejšie vídavame na pódiách a už len zriedka na ich pôvodných nositeľoch. Obliekanie kroja malo v každom regióne svoje pravidlá a postupnosť. Niektoré krojové súčiastky si ľudia vyrábali sami, iné si dávali šiť k tým zručnejším, ktorí, ako sa hovorí, mali to remeslo v malíčku. Od svojej mamy sa pravidlá obliekania myslavského kroja aj jeho výrobu naučila dnes už 82-ročná Marta Kolbelová. Rukami jej prešlo už nespočetne veľa sukní, kabatov, vistov i šorcov. Ich výrobe sa venuje ešte aj dnes, no už v takej zmenšenej podobe, pretože do myslavského kroja oblieka bábiky. Práve o tom, aký odev nosili ženy v obci Myslava, dnes mestskej časti Košíc mi aj porozprávala.

KvK_Myslava_1
 

Niekedy sa nám zdá 50, či 70 rokov veľa a inokedy málo. No pravdou je, že doba napreduje tak rýchlo, že po sebe nasledujúce generácie žijú úplne iný život než ich predchodcovia či nasledovníci. Nuž a keďže v našej ľudskej podstate máme vštepenú aj zvedavosť, zaujímame sa aj o život, ktorý bol typický pre našich rodičov a starých rodičov. Mnohí, nielen folkloristi, potom s údivom..., obdivom a mnoho ráz aj s tichou závisťou počúvajú príbehy zo života pamätníkov. Ako chodili dievčatá vystrojené do kostola, ako vyzerala veľkonočná oblievačka, či ako to žilo na zábavách. Za spomienkami na tieto časy, ale i vedomosťami o tradičnom kroji z niekdajšej obce Myslava, dnes mestskej časti Košíc, sa vybrala Michaela Valiková k pamätníčke Marte Kölbelovej.

Myslava_2