Obnova kaplnky v Spišskom Štvrtku

Obnova kaplnky v Spišskom Štvrtku

Pri rekonštrukciách starých objektov, obzvlášť vzácnych pamiatok, je veľmi dôležité postupovať tak, aby im naše zásahy a opravy neskôr ešte viac neuškodili. Známu kaplnku Nanebovstúpenia Panny Márie v Spišskom Štvrtku aktuálne čaká rozsiahla oprava. Spodnú časť kaplnky, ktorá je takmer 2 metre pod úrovňou terénu, už roky trápi nadmerná vlhkosť. V tomto období odborníci ukončili výskumy a projekty na stabilizáciu a obnovu stavby. Viac o výsledkoch výskumu a plánovaných prácach porozprával Michaele Valikovej predstavený Kláštora minoritov a správca farnosti páter Jozef Sukeník. Zhovárali sa aj o prvom - architektonicko-historickom výskume.

obnova_kaplnky_v_Spišskom_Štvrtku