Mučeník lásky

Mučeník lásky

...tam na konci sveta. Aj takto je a aj v minulosti bola vnímaná obec Rad. Napriek svojej malosti mala v časoch náročných pre katolícku vieru veľký význam a poslanie. Pri rekonštrukčných prácach na miestnej fare objavili zvyšky starého kláštora bratov minoritov a kostrové pozostatky staré asi 370 rokov. S nimi sa opäť do pozornosti dostal aj mladý mučený a zabitý minoritský novic, kalvinský konvertita, gróf Eliáš Štefan Iglódi. Z cirkevných dokumentov je známe, že už tesne po jeho smrti bol vyzdvihovaný jeho nábožný život a bol považovaný za mučeníka. Dnes prebiehajú snahy a zber potrebných informácií vedúcich k jeho beatifikácii. V publicistickom pásme priblíži Michaela Valiková históriu a vznik kláštora Minoritov v obci Rad. V relácii sa dozviete viac o Štefanovi Iglódim, záznamom o jeho smrti, nálezu kostrových pozostatkov, ich identifikácii a aktuálnym beatifikačným snahám.

Mučeník lásky Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame