Košickí rozhlasáci

Košickí rozhlasáci

V tomto článku vám budeme postupne predstavovať osobnosti košického rohlasového štúdia.

Ján Dudra

Pamätníci rozhlasového vysielania si s Košicami azda najviac spájajú zábavník Maratón. Jedným z dvojice jeho hlasov bol aj Ján Kado, vlastným menom Ján Dudra. Ján Dudra bol jedným z mála rozhlasových hercov, ktorí sa hereckému povolaniu profesionálne nevenovali. A hoci bol úspešným kardiológom, takmer 70 rokov, od ranej mladosti až do dôchodkového veku s košickým rozhlasom spolupracoval. Vypočujte si časť z rozhovoru Hany Rodovej s Jánom Dudrom, ktorý vznikol v roku 2005 a týkal sa jeho začiatkov v rozhlase, teda povojnového obdobia, keď bol Janko Dudra členom Detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Košiciach. Nuž a Jána Dudru si v ukážkach z rozhlasových hier môžete pripomenúť aj ako skvelého dramatického herca

Ján Dudra Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


A práve snáď režisér Martin Hruška bol jedným z tých „anjelov“, ktorý Jána Dudru, alias Jána Kada obsadili v roku 1966 do fenomenálneho zábavníka Maratón, s ktorým potom prežil 40 rozhlasových rokov...

Peter Gažo

Tento rok si pripomíname 95 rokov od začiatku rozhlasového vysielania z košického štúdia. Azda najcharakteristickejším zamatovým hlasom spomedzi hercov účinkujúcich v košických rozhlasových reláciách, ale nie len v nich, sa mohol popýšiť dlhoročný člen činohry Štátneho divadla Košice, herec charakterových úloh i humoristických scénok nezabudnuteľného rozhlasového Maratónu, Peter Gažo. A vy si ho môžete vypočuť v rozhovore z roku 2004 s redaktorkou Hanou Rodovou, a aj ukážkou z rozhlasovej hry:

Peter Gažo Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rada Šubová

Keď sa vzniklo rozhlasové vysielanie na Slovensku, mala Rada Treskoňová päť rokov. Rozhlas ju doslova opantal. Ako malá, podľa jej vlastných slov, s otvorenými ústami počúvala rozhlas, túto magickú skrinku. S rodinou sa presťahovali do Prešova, a tak sa už ako 18-ročná prihlásila na konkurz do rozhlasovej dramatickej družiny v tom čase v Prešove sídliaceho rozhlasu. V roku 1945 sa stala členkou bratislavskej rozhlasovej dramatickej družiny. Po vojne sa už ako pani Rada Šubová vrátila späť do Košíc. Opustila nás 16. februára 2009. No a v roku 2006 sa redaktorka Hana Rodová s pani Radou Šubovou rozprávala.

Rada Šubová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Andrej Medvec

Rodák z Kostolian nad Hornádom, učiteľ, herec bábkoherec, ale najmä dlhoročný rozhlasový režisér - Andrej Medvec. Vo svojej mladosti sa venoval najmä divadlu a športu, keď popri takmer profi futbale stíhal ochotníčiť v divadle a režírovať divadelné hry. Napríklad, keď ešte ako študent s ochotníkmi naštudoval hru Bacúchovie dvor, prijali ho do Štátneho divadla Košice. Vystriedal viacero pôsobísk, no najdlhšie, 36 rokov pracoval v Slovenskom rozhlase ako slovesný režisér. Režijne pripravil okolo stovky rozhlasových hier a množstvo ďalších literárnych relácií, z ktorých azda najväčší úspech mal Maratón. Andrej Medvec nás navždy opustil koncom júla 2012 vo veku 82 rokov. Hana Rodová s ním pripravila rozhovor v roku 2006 pri príležitosti okrúhleho rozhlasového jubilea.

Andrej Medvec Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Božena Mačingová Čonková

Literárna redaktorka Božena Mačingová Čonková bola poslucháčom, ale najmä čitateľom známa najmä ako autorka kníh pre deti, pre mládež, ale aj ako autorka televíznych večerníčkov, za všetky spomeňme aspoň seriál Gaštanko a Gaštaník. Do rozhlasu sa po prvý krát dostala už začiatkom 30-tych rokov ako malé dievčatko. Povedala o tom v roku 2006 Hane Rodovej, vypočujte si ako na tieto rozhlasové začiatky sama spomína.

Božena Mačingová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Karel Janoušek

V rámci 95.výročia rozhlasového vysielania vám priblížime aj život prvého z priekopníkov rozhlasového vysielania na východnom Slovensku, ktorým bol technický zamestnanec vtedajšej pošty v Košiciach Čech Karel Janoušek. Vo zvukovej montáži z nášho rozhlasového archívu vám jeho zanietenie pre rozhlas priblíži Ján Kondor.

Karel Janoušek Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Josef Šnejdárek

Tento rok si pripomíname rozhlasový život z priekopníkov rozhlasového vysielania na východnom Slovensku, Vtedajší Poštový a telegrafný úrad patril pod Ministerstvo pôšt a telegrafov v Prahe, a vlastne aj ďalší rozvoj štátnych úradov v rokoch prvej Československej republiky zabezpečovali českí úradníci. Nová republika, ako držiteľ vtedajšej moci, vyslala do Košíc aj vojenského veliteľa, ktorým bol generál Josef Šnejdárek. Nuž a práve s jeho menom sa spájajú aj spomínané začiatky rozhlasového vysielania na východnom Slovensku, ktoré vám priblíži Ján Kondor.

Snejdarek Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Marína Čeretková Gállová

V Nitre žila naša rozhlasová kolegyňa, literárna redaktorka, spisovateľka Marína Čeretková Gállová. Zomrela v októbri roka 2017. Hneď po vysokej škole, v roku 1957 nastúpila do literárnej redakcie Československého rozhlasu v Košiciach, kde pôsobila až do roku 1970, keď musela nútene z rozhlasu odísť. Pri príležitosti okrúhleho rozhlasového jubilea s ňou v roku 2006 rozprávala Hana Rodová. Marína Čeretková Gállová bola najstarším z 9-tich detí, a hoci v neľahkých rodinných podmienkach, jej kroky sa pomaly uberali umeleckým smerom. V rozhovore so spisovateľkou a literárnou redaktorkou Marínou Čeretkovou Gállovou zaznejú ukážky z jej hier Hriech mlčania z roku 1992 a z hry Murovaný dom, ktorá vznikla v roku 1958, ale v našom rozhlasovom archíve je až jej druhá verzia z roku 2010. Hovorí Marína Čeretková Gállová:

Čeretkova Gallova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Martin Hruška

14.októbra 1924 sa v Lemešanoch pri Prešove narodil Martin Hruška. V rokoch 1950-74 režisér košického štúdia Československého rozhlasu. S menom Martina Hrušku sa spája nielen vznik legendárneho zábavníka Maratón, ale najmä množstvo rozhlasových hier, ktoré rezonovali v rámci celého Československa. Martin Hruška prežil posledné roky svojho života vo Vysokých Tatrách, zomrel 10.augusta 2003 v Štôle. Pri príležitosti režisérových 70-tin, v roku 1994, si na Martina Hrušku spomínali herci Judita Vicianová, Jozef Hodorovský, Peter Gažo a Ján Dudra:

Hruška Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Štefan Kasarda

18.decembra 1935 sa v Sačurove na Zemplíne narodil spisovateľ, dramatik, literárny redaktor košického rozhlasového štúdia, Štefan Kasarda. Vyštudoval pedagogický smer v Prešove a pôvodnému povoleniu, učiteľovaniu, sa venoval krátky čas v Trebišove. Štefan Kasarda zomrel 15.septembra 2006 vo veku 71 rokov. Hana Rodová z nášho rozhlasového archívu vybrala nielen ukážku z jeho rozprávania z roku 2001, ale aj ukážky z Kasardovej dramatickej tvorby. Hovorí Štefan Kasarda:

Kasarda Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Andrej Leňo

V Humennom na Zemplíne prežil väčšinu svojho života spisovateľ, literárny redaktor, spoluautor myšlienky rozhlasového fenoménu, zábavníka Maratón, Andrej Leňo. Rozhlasový zábavník Maratón je už ale príbeh na iné rozprávanie. Jeho autor, literárny redaktor Andrej Leňo zomrel 22.decembra 2008 vo veku 73 rokov. V rozhovore s ním zaznie i ukážka z jeho hry Odchod zo života z roku 1965. V roku 2005 sa s ním zhovárala Hana Rodová. O svojom pôsobení v košickom rozhlase hovorí Andrej Leňo:

Leňo Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


pán Louda
Začiatky rozhlasového vysielania v roku 1925 z Košíc sú spojené s menami českých rozhlasových nadšencov. Vyplynulo to z celkovej politickej situácie po vzniku Československej republiky v roku 1918, keď dovtedy maďarských úradníkov bývalej monarchie bolo treba najmä v štátnej správe vystriedať novými odborníkmi lojálnymi s novým spoločenským zriadením. Pripomeňme, že práve v tejto situácii splnili svoju historickú úlohu Česi, z ktorých vyšiel aj prvý z priekopníkov rozhlasového vysielania v Košiciach vtedajší technický pracovník spojov Karel Janoušek, ako aj vtedajší Vojenský zemský veliteľ generál Josef Šnejdárek. Prvý ako tvorca myšlienky, druhý ako vojak, ktorý myšlienke nielen pomáhal, ale obrazne povedané „kryl jej aj chrbát“. Tretím takýmto „rozhlasákom“ bol riaditeľ hospodárskej ústredne košického Poštového a telegrafného úradu pán Louda, ktorého krstné meno sme však v dostupných archívnych materiáloch nenašli. V každom prípade ho spolu s pamätníkmi tých čias považujeme aj za prvého rozhlasového programového riaditeľa. Ďalšie podrobnosti približuje Ján Kondor.
Louda Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Vojtech Měrka

Začiatky pokusného rozhlasového vysielania v decembri roku 1925 a vo februári 1926 z Hanisky pri Košiciach boli spojené s menami českých rozhlasových nadšencov, čo vyplynulo z celkovej politickej situácie po vzniku Československej republiky v roku 1918. Tak to bolo aj po vyskúšaní technickej pripravenosti rozhlasového vysielania z Hanisky, keď sa rozhlasové dianie presunulo do Košíc, keď na podnet pražskej spoločnosti Rádiožurnál vzniklo rozhlasové štúdio v improvizovaných priestoroch na terajšej Poštovej ulici číslo 12. Z tohto - dnes už legendárneho rozhlasového domčeka - sa začalo vysielať 17-eho apríla 1927, pričom prvým riaditeľom tohto štúdia sa stal český hudobník Vojtech Měrka. O jeho košickom rozhlasovom pôsobení sa Ján Kondor pozhováral s košickou hudobnou historičkou Ditou Marenčinovou.

Měrka Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Edvard Nademlýnský

Predstavujeme vám ďalšieho z priekopníkov rozhlasového vysielania z Košíc, pričom sa ešte vrátime do Hanisky pri Košiciach, kde sa to všetko začalo. Pripomeňme, že po pokusnom vysielaní pred Vianocami 1925 sa potom v prvý februárový týždeň 1926 uskutočnil tzv-ný Rádiotýždeň, keď sa už vysielalo priamo od mikrofónov. Bol pri tom aj náš – v úvodzovkách - prvý šéf hudobnej časti vysielania český hudobník Edvard Nademlýnský, ktorého rozhlasový príbeh vám opäť priblíži Ján Kondor.

Nademlynsky Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame