Známe i neznáme postavy krížovej cesty

Známe i neznáme postavy krížovej cesty

Pilát, Claudia Procula, Veronika, Mária Magdaléna, učeník Ján, Šimon z Cyrény, Jozef z Arimatey, kajúci lotor Dismas, stotník Longinus, Nikodém. Vedľajšie i kľúčové postavy krížovej cesty spoznáte v relácii Martiny Vaškovej.

Zname i nezname postavy krizovej cesty Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame