Ženy sa čítajú... MDŽ 2024

Ženy sa čítajú... MDŽ 2024

Príďte - čítajte a počúvajte spolu s nami príbehy, prozaické aj poetické - napísané ženami – spisovateľkami, prozaičkami a poetkami. Napísané s radosťou i smútkom, vyryté do papiera bolesťou, otlačené na stránky kníh životmi, skúsenosťami, spomienky minulé, skúsenosti súčasné, vízie budúce, sny, túžby, nádeje, zápasy v slovách ukryté, utrpenie slovami spútané, energiu zo slov derúcu sa von... preto sa ženy čítajú. Záujemcov a záujemkyne spolu s názvom čítaného diela registrujeme na adrese reginavychod@rtvs.sk.


RTVS Regina Východ v spolupráci s Komisiou pre rodovú rovnosť Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach

7.marec 2024 o 17,00 h

Veľké nahrávacie štúdio, Moyzesova 7, Košice

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame