Fenomén21
Fenomén21

Miroslava Gavurová: Myšlienky na dnes

Miroslava Gavurová: Myšlienky na dnes

V tomto článku vám ponúkame prehľad príspevkov Miroslavy Gavurovej.

Oltáriky

myslienky_oltariky;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Slow fashion

myslienky_slow_fashion;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Perula baseball

myslienky_perula_baseball;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Dlhý chvost

myslienky_dlhy_chvost;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Regionálne rozdiely

myslienky_regionalne_rozdiely;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Hygiena rúk

myslienky_hygiena_ruk;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Vlaky a krajina

myslienky_vlaky_a_krajina;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Mesiac lesov

myslienky_mesiac_lesov;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Poveľkonočné

myslienky_povelkonocne;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Svätenie jedál

myslienky_svatenie_jedal;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Kňazi v nemocniciach

myslienky_knazi_v_nemocniciach;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Pamiatky

myslienky_pamiatky;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Rok pandémie

myslienky_rok_pandemie;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Voda

myslienky_voda;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Túžba po kráse

myslienky_tuzba_po_krase;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Staré mapy

myslienky_stare_mapy;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Pozdrav

pozdrav;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Holokaust

myslienky_holokaust;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Televízia

myslienky_televizia;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Spomienky

spomienky;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Župa

zupa;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Christos raždajetsja!

christos_razdajetsa;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Jasličkári

jaslickari;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Zem spieva

zem_spieva;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Spišský román

spissky_roman;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Bibliobus

bibliobus;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Gracki

gracki;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Jedlé plody

jedle_plody;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nežná revolúcia

nezna_revolucia_MGZ;gavurova_repr Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Pandemické bohoslužby

pandemicke_bohosluzby;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Hlas

myslienky_hlas;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Reč srdca

myslienky_rec_srdca;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Studená vojna

myslienky_studena_vojna;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Znevýhodnenie

myslienky_znevyhodnenie;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Identita

identita;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Funkcie jazyka

funkcie_jazyka;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Konto

konto;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Statočné ženy

statocne_zeny;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Oči

oci;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Príroda

myslienky_priroda;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Detská reč

myslienky_detska_rec;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Pranie v potoku

myslienky_pranie_v_potoku;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Agnesa Kalinová

myslienky_agnesa_kalinova;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Zber liečivých bylín

myslienky_zber_liecivych_bylin;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Bohoslužby

myslienky_bohosluzby;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


O kráse

myslienky_o_krase;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Honobenie majetku

myslienky_hanobenie_majetku Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Žalm

myslienky_zalm;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Učitelia

ucitelia;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Viera v rozprávkach

viera_v_rozpravkach;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Viktor Frankl

myslienky_viktor_frankl;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Láskavosť

myslienky_laskavost;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dolnozemskí Slováci

myslienky_dolnozemski_slovaci;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Materinská reč

myslienky_materinska_rec;gavurova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Škótska gaelčina

myslienky_skotska_gejlcina Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.