Jazyk médií

Jazyk médií

Jazyk médií je rovnako rôznorodý ako ten, ktorý používame v bežnej či súkromnej komunikácii. Už sa nepoužíva len formálny jazyk, ktorý pracuje s faktami, ale aj hovorový či dokonca výrazne emocionálne zafarbený.

Jazyk je zároveň aj nástrojom na ovplyvňovanie našich názorov. Určite máme skúsenosť, že po výbornom, argumentmi podloženom prejave nejakej autority či dokonca blízkeho človeka dokážeme zmeniť alebo aspoň obmeniť svoj pôvodný názor. Čo však v prípade, ak je pôsobenie jazyka prisilné, no neuvedomované?

Vtedy už hovoríme o manipulácii. Môžeme tak urobiť práve zámerným použitím slov, ktoré počúvajúceho ovplyvnia emocionálne alebo dokonca vyvolajú pocit neistoty či strachu. Eve Peknušiakovej tento pojem v súvislosti s jazykom vysvetlila prof. Daniela Slančová z Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity v Prešove:

MTS_maj_02;peknusiakova