Ako o korone informovali hlavné médiá

Ako o korone informovali hlavné médiá

Eva Peknušiaková spolu s prof. Danielou Slančovou uskutočnili sme krátky prieskum. Zamerali sa v ňom na jednotlivé spravodajské relácie a tomu, ako sa prostredníctvom nich o šírení koronavírusu informuje. Z hlavných spravodajských relácií troch najsledovanejších televízií počas mesiacov marec, apríl a máj náhodne vybrali jednu. V úvode relácie sa vymenúvajú témy, ktorým sa bude dané vydanie venovať, a to v podobe titulkov alebo tzv. headlinov. Zosumarizovaním prvých desiatich z nich dospeli k zaujímavým zisteniam, a to aj napriek tomu, že ide o veľmi krátky text. Vysvetľuje prof. Daniela Slančová k Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove:

MTS_jun_02

Médiá sú súčasťou nášho každodenného života, odrážajú to, čím žijeme, témami, o ktorých informujú. Na vybraných titulkoch je viditeľný posun od neznámej situácie ku konkrétnym riešeniam. Úvodná trojica titulkov pochádza z mesiaca marec, z verejnoprávneho televízneho vysielania. Prvý príklad znie: „Bratislava chce spomaliť šírenie koronavírusu."

Jedným z dôsledkov, ktorý vyplynul zo snahy spomaliť šírenie nového koronavírusu bol ten, že životné tempo spoločnosti sa značne spomalilo. Uzatvorili sa nielen prevádzky obchodov, úrady, ale aj ďalšie inštitúcie, medzi nimi aj školy. Žiaci a študenti zostali doma a najmä o tých najmenších bolo potrebné sa postarať. V druhom príklade titulku je položená otázka: „Kam s deťmi."

Posledný príklad z tejto trojice sa venuje priemyslu a tvrdí s v ňom: „Koronavírus ohrozuje priemysel."