1. analýza titulkov o Covid-19

1. analýza titulkov o Covid-19

V rubrike Myslím, teda som pokračujeme v analýze vybraných titulkov z hlavných spravodajských relácií troch najsledovanejších televízií. Tentokrát sa Eva Peknušiaková spoločne s prof. Danielou Slančovou pozrú na titulky z komerčného televízneho vysielania za mesiac apríl. Ako sme naznačili v úvode tohto krátkeho prieskumu, titulky z troch mesiacov mali rôzny charakter. Len pre pripomenutie: marcové titulky symbolizovali akoby ohrozenie novovzniknutou situáciou, šírením koronavírusu, no už v apríli sa situácia aj na základe výsledkov vyšetrenia vzoriek zmenila a titulky v spravodajských reláciách naznačujú nádej. Prvým analyzovaným je titulok: „Nemáme si to pokaziť." Pokračuje prof. Daniela Slančová z Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove:

jun_03