Vplyv životného štýlu na médiá

Vplyv životného štýlu na médiá

Verejná diskusia, o ktorej sme v rubrike Myslím, teda som hovorili minulý týždeň sa realizuje práve prostredníctvom médií. Vnímame ich ako sprostredkovateľov informácií, istým spôsobom aj emócií, no otázne je, nakoľko si uvedomujeme, ako súčasná situácia ovplyvňuje médiá samotné.

Životný štýl spoločnosti založený na rýchlom pracovnom tempe či na rôznorodosti názorov, preferencii rýchlych krátkych informácií a v konečnom dôsledku aj aktuálna pandemická situácia mení podoby mediálnej komunikácie. Eva Peknušiaková sa o téme pozhovárala s doc. Jurajom Rusnákom z Katedry komunikačných a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove:

MTS_oktober_04