Slovenská debatná asociácia

Slovenská debatná asociácia

Už viackrát sme v rubrike Myslím, teda som hovorili o debate, debatovaní, váhe argumentov či argumentačných fauloch. Týmto všetkým sa na akademickej úrovni zaoberá Slovenská debatná asociácia, ktorá vznikla 17. novembra 1999 ako nástupca debatného programu Nadácie otvorenej spoločnosti. SDA je občianske združenie podporujúce kritické myslenie, otvorenú spoločnosť a občianstvo mladých ľudí. O aktivitách Slovenskej debatnej asociácie sa Eva Peknušiaková porozprávala s jej členkou Andreou Ninou Gašparovičovou. Na úvod sa opýtala, kto sú členovia SDA?

MTS_november_04