Správy RTVS
Správy RTVS

Pravidlá argumentácie

Pravidlá argumentácie

V predchádzajúcom týždni sme v rubrike Myslím, teda som hovorili o tzv. hoaxoch súvisiacich s očkovaním. Tie sú v súčasnosti veľmi frekventované nielen v médiách, ale aj v bežných rozhovoroch. Dnes si na príklade krížového výsluchu, ako súčasti súťažnej debaty, ukážeme, ako vyzerá argumentácia. Pripomeňme, že v debatnom formáte používanom v Slovenskej debatnej lige má každý z rečníkov a rečníčok presne vyhradený čas, v ktorom môže nerušene prezentovať svoje argumenty. V tomto čase zvyšok osadenstva debaty aktívne počúva a do reči nijako nezasahuje. Pokračuje Andrea Nina Gašparovičová, členka Slovenskej debatnej asociácie:

MTS_februar_01

Takto by mohla vyzerať debata o rúškach. Dnešnú rubriku pripravila Eva Peknušiaková.