EURO 2020
EURO 2020

Debatný turnaj

Debatný turnaj

V Slovenskej debatnej lige sa v súťažných debatách venujú debatéri rôznym, často aj kontroverzným témam. Neoddeliteľnou súčasťou celého procesu súťažného debatovania je aj rozhodca, ktorý, hoci má vlastný názor, v priebehu debaty musí byť nestranný a objektívny. V máji sa uskutočnil finálový turnaj, ktorým sa skončila aj sezóna Slovenskej debatnej ligy. Eva Peknušiaková sa sprostredkovane zhovárala s jednou z rozhodkýň, Janou Babicovou, ktorá na debatné turnaje metodicky dohliadala a zabezpečovala kvalitu rozhodovania. V úvode sa opýtala, aké zručnosti dokáže človek nadobudnúť, keď sa stane debatným rozhodcom / debatnou rozhodkyňou?

MTS_maj_02