Mediálna legislatíva

Mediálna legislatíva

V mesiaci jún sa v rubrike Myslím, teda som vraciame k téme mediálnej legislatívy. Návrh nového balíka zákonov, ktoré upravujú fungovanie médií na Slovensku, je ešte stále vo fáze rokovania. Čo je jeho cieľom, odpovedal redaktorke Eve Peknušiakovej právnik z advokátskej kancelárie Vojčík & Partners Eduard Szattler:

medialna legislativa_vysielatel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


V predchádzajúcej časti rubriky Myslím, teda som sme si spoločne s právnikom Eduardom Szattlerom zadefinovali, čo je to duálny mediálny systém. Ide o rozdelenie médií na verejnoprávne, akým je aj náš vysielací okruh Rádio Regina Východ, a médiá súkromné alebo komerčné. Tieto dva typy médií sa vo viacerých vlastnostiach, ale aj povinnostiach vo vzťahu k poslucháčom a divákom, odlišujú. Eva Peknušiaková sa s právnikom Eduardom Szattlerom rozprávala o rozdieloch vyplývajúcich už zo samotného vzniku oboch typov médií:

medialna legislativa_dualny system Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dnes sa v rubrike Myslím, teda som spoločne s redaktorkou Evou Peknušiakovou pozrieme na právne predpisy, ktoré definujú, upravujú a regulujú činnosť médií na Slovensku. Ide o súhrn zákonov, ktoré budú navrhovanou mediálnou legislatívou novelizované, aby tak lepšie reflektovali stav súčasných médií. O jednotlivých zákonoch hovorí právnik Eduard Szattler:

jun_03;peknusiakova_medialna legislativa Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame