Boris a Brambor
Boris a Brambor

Svätý Ján Maria Vianey

Svätý Ján Maria Vianey

Po Slovensku by mala v októbri putovať relikvia srdca francúzskeho svätca Jána Márie Vianneyho. Či sa púť za prísnych bezpečnostných opatrení vôbec uskutoční - zatiaľ nie je isté, čo ale isté je ... V príde, že relikvia svätca bude putovať po Slovensku, jej púť sa začne 10. októbra na Spišskej Kapitule. Spišský cirkevný historik Ľuboslav Hromják teraz v krátkosti predstaví život tohto svätca.

vianey