Vznik prírodovedného oddelenia

Vznik prírodovedného oddelenia

Každý kraj, oblasť, región má iné geologické pomery, odlišné druhy živočíšstva, rastlinstva a charakter prírody. Na tomto fakte vyrástla potreba zakladať v múzeách prírodovedné expozície, budovať prírodovedné oddelenia a v múzeách vytvárať priestor pre prírodovedcov, ktorí by zhromažďovali, uchovávali a starali sa o prírodniny v múzeu. O histórii vzniku prírodovedného oddelenia vo Východoslovenského múzea v Košiciach sa Martina Vašková rozprávala s jeho pracovníkom – prírodovedcom Petrom Krišovským.

150_VSM_vznik_prirodovedneho_oddelenia Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame