Poklady Zemplínskeho múzea

Poklady Zemplínskeho múzea

Každé múzeum má vo svojich zbierkach mnoho vzácnych pokladov. Pokladom sa však zďaleka nemyslia len šperky či nález mincí. Vzácnym pokladom sú napríklad archeologické artefakty, cenné obrazy, nábytok, porcelán či starobylé rúcha. Práve vďaka nim sa dozvedáme viac o dobe, z ktorej daný predmet pochádza, i o ľuďoch, ktorí vtedy žili. Niektoré poklady múzeí z východného Slovenska si predstavíme v tomto roku.

Začneme na Zemplíne – v múzeu, ktoré bolo kedysi sídlom rodiny Sztáray. Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej hovorí historička a zároveň riaditeľka Zemplínskeho múzea v Michalovciach Stanislava Rovňáková.

Zemplinske muzeum_1_vseobecne Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Keby sme sa pozreli na exponáty, ktoré nájdeme v múzeách či hradoch a zámkoch, tak ku každému z nich by sa dozaista našiel nejaký príbeh. My sa tentoraz pozrieme na príbeh zreštaurovaného barokového bohoslužobného rúcha, ktoré pred takmer 250 rokmi vyšívala dcéra panovníčky Márie Terézie. Dnes je súčasťou stálej expozície Zemplínskeho múzea v Michalovciach – pod názvom Klenotnica. Ešte prednedávnom ste ho však v múzeu mohli obdivovať len raz ročne, pretože rúcho bolo starostlivo uložené v depozite. Medzi ľuďmi je tento exponát mimoriadne obľúbený. O tom, že patrí skutočne k tým najcennejším a najatraktívnejším artefaktom, svedčí aj to, že vyhral internetovú súťaž o NAJ zbierkový predmet Zemplínskeho múzea.

Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej pokračuje historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach – Martin Molnár.

02_barokové rúcho Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dnes si predstavíme ďalší z unikátnych exponátov zbierky Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Asi najvzácnejší predmet, ktorý nájdete v historickej expozícii, je rodostrom grófky Irmy Sztárayovej, dvornej dámy rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Habsburskej, z roku 1895...

Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej hovorí historička a zároveň riaditeľka Zemplínskeho múzea v Michalovciach – Stanislava Rovňáková.

Poklady_rodostrom Irmy Sztarayovej Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame