Slovenské technické múzeum

Slovenské technické múzeum

Slovenské technické múzeum sa už viac ako 75 rokov systematicky venuje skúmaniu dejín vedy a techniky a rôznym technológiám. Svoj bohatý zbierkový fond verejnosti sprístupňuje vo viacerých pobočkách. Sídelnú budovu Slovenského technického múzea nájdete v centre Košíc na Hlavnej ulici. V metropole východu však nájdete aj STM - Múzeum letectva. A prečo nevynechať návštevu STM a čo všetko ponúka? Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej hovorí Ján Melich - námestník Genereálneho riaditeľa pre marketing, prezentáciu a služby múzea.

poklady_STM_01 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Dnes v našom putovaní po východoslovenských múzeách pôjdeme do Slovenského technického múzea v Košiciach. Ak tam navštívite hutnícku expozíciu, na jej začiatku sa dozviete informácie o histórii hutníctva a jej hlavné vývojové etapy od praveku až po 18. storočie. Objavy v železiarstve, výroba neželezných kovov, zlievarenstvo, či tavenie kovov a významné medzníky vo vývoji hutníctva na Slovensku. To sú hlavné témy, o ktorých sa tam dozviete. Zaujímavosťou, ktorá dozaista zaujme na prvý pohľad je aj vysoká pec. Práve pri nej sa Kristína Bertičová pristavila s lektorkou STM v KE - Janou Ďuricovou.

poklady_STM_02_vysoká pec Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Dnes pokračujeme v našom putovaní po východoslovenských múzeách. S Kristínou Bertičovou spoznáte ďalší zaujímavý exponát, ktorý nájdete v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

poklady_STM_03_drôtofón Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Máte radi šifry a záhady? V čase druhej svetovej vojny bol šifrovací stroj ENIGMA doslova unikátom, ktorý vo vojnových časoch zohrával dôležitú úlohu. Slovenské technické múzeum v Košiciach na jedinečnej výstave ENIGMA – tajný svet šifier prezentuje spomínaný legendárny šifrovací stroj ENIGMA - model M3, ktorý do zbierkového fondu múzeum získalo v roku 2020. Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej hovorí kurátor referátu elektrotechniky Peter Drozd.

poklady_STM_04_ENIGMA Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Slovenské technické múzeum v Košiciach, ktorému sa uplynulé týždne v tejto rubrike venujeme, je jediným múzeom na Slovensku technického zamerania. Poskytuje nám pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky na našom území. Za roky svojej existencie, čiže od roku 1947, v múzeu nazhromaždili viac ako 35 000 zbierkových predmetov z rôznych oblastí. Dnes navštívime expozíciu geodézie a kartografie, kde nájdete aj unikátnu mapu z 18. storočia... Kristína Bertičová oslovila Pavla Takáča - kurátora geodézie a kartografie STM.

poklady_STM_05 _MIKOVINI mapa Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


pixabay

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame