Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

V nasledujúcich týždňoch cez zaujímavé zbierkové predmety bližšie spoznáte Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Patrí medzi najkomplexnejšie regionálne múzea na Slovensku, ktoré nielen ochraňuje zbierkové predmety, ale aj tvorí nové expozície, zaujímavé témy spracováva nielen formou výstav, ale aj knižne. Pripravuje podujatia, prednášky, zapája sa do projektov. Múzeum disponuje mimoriadne rozsiahlym zbierkovým fondom so zastúpením prírodovedných, historických, hudobnovedných, či etnografických zbierok. Na čele Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi stojí Zuzana Krempaská, ktorej sa Martina Vašková pýtala aj na dejiny 700 ročnej budovy, v ktorej múzeum sídli. 

PM_muzeum_spisa Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dnes Vám predstavíme jeden z najvýznamnejších zbierkových predmetov a archeologických nálezov Múzea Spiša. Archeologické výskumy realizuje múzeum intenzívne od roku 2016. Dnes mnohé archeologické nálezy, ktoré presahujú hranice regiónu i Slovenska, výrazne dopĺňajú expozície Múzea Spiša. Jedným z najvýznamnejší je soška Kelta, ktorú objavili na známej archeologickej lokalite v roku 2020. Martine Vaškovej ju predstavila archeologička Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Mária Hudáková.

PM_muzeum_spisa_soska_kelta Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Majestáty zubor, kosti jaskynného medveďa, vzácne minerály, či vyše 900 motýľov. Aj tieto predmety v poslednom desaťročí obohatili prírodovedné zbierkové fondy Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Dnes sa bližšie pozrieme na vzácne paleontologické nálezy tohto múzea a budeme hovoriť o kostiach jaskynného medveďa, ktoré sa našli v Medvedej jaskyni v Slovenskom raji. V rozhovore s Martinou Vaškovou nám o nich povie viac – Patrícia Mackovjaková múzejná pedagogička a kurátorka zbierok geologického a paleontologického fondu Múzea Spiša.

PM_muzeum_spisa_kosti_medveda Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Medzi expozíciami Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi by ste našli aj takú, ktorá približuje návštevníkom dejiny a tvorbu slávneho spišskonovoveského fotografického ateliéru Matz a spol. Ten založil v roku 1890 Gusztáv Matz, no najväčšiu slávu ateliér zažil v dobe, keď ho po roku 1903 viedla Anna Matzová, vdova po Gusztávovi Matzovi. Časť expozície tvoria originálne predmety z ateliéru Matz, či už ide o dobovú fotografickú techniku, fotografie, alebo nábytkové zariadenie fotoateliéru. Prečo majú pre Múzeum Spiša takú hodnotu sa dozviete z rozhovoru Martiny Vaškovej s autormi interaktívnej expozície o Ateliéri Matz - Táňou Stašikovou a historikom múzea Jurajom Pavlisom.

PM_muzeum_spisa_atelier_matz Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Motýle patria medzi to najkrajšie čo vo svete hmyzu lieta. A tie, ktoré lietali na Spiši a hlavne v Slovenskom raji - učarovali prof. Andrejovi Reiprichovi. Prírodovedcovi a pedagógovi, ktorý sa vďaka motýľom stal lepidopterológom európskeho formátu.Celý život sa venoval zbieraniu a výskumu motýľov a dnes sa jeho bohatá entomologická zbierka nachádza v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi, kde patrí k tým najhodnotnejším. Martine Vaškovej ju predstavila Tatiana Gondová, ktorá je dnes kustódkou zbierky prof. Andreja Reipricha.

PM_muzeum_spisa_reiprichove_motyle Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prof. Andrej Reiprich – jedna z najvýznamnejších osobností 20. storočia na Spiši zomrel ako 90 – ročný v roku 2002. Vďaka svojej bohatej zbierke motýľov, ale aj ľudskému prístupu, a veselej povahe - bude v spomienkach múzejníkov z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi prítomný ešte veľmi dlho.

Galéria

401845980_839030168228672_2000134233663791955_n.jpg 406142928_843790567752632_8380980008958705707_n.jpg 408223749_850213467110342_154078858759674716_n.jpg 402620607_836386738493015_3165123072739048251_n.jpg

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame