Múzeum špeciálneho školstva

Múzeum špeciálneho školstva

Špeciálne školstvo sa považuje za najmladšie v ľudskej spoločnosti. Na Slovensku, konkrétne v Levoči, máme ojedinelé Múzeum špeciálneho školstva, ktoré je svojím zameraním jediné v strednej Európe. Zachytáva dejiny špeciálneho školstva od jeho začiatku až po súčasnosť.Opäť vás pozývame na jeho návštevu a dnes vám predstavíme pomôcky pre deti s mentálnym postihnutím. Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej hovorí lektorka múzea Lucia Štrpková.

múzeum špeciálneho školstva _pomôcky_mentálne postihnutie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Počuli ste už niekedy o Pražskej zinkovej tabuľke? Ide o špeciálnu pomôcku, ktorá slúžila nevidiacim na písanie Braillovho písma. Aj takýto zaujímavý predmet nájdete v interaktívnom Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej pokračuje lektorka múzea Elena Gurová.

múzeum špeciálneho školstva_pražská tabuľka Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Medený glóbus, ktorý bol používaný žiakmi najstaršej školy pre nevidiacich v Levoči, knihy, časopisy, kalendáre či publikácie v Braillovom písme a mnohé historické ako aj súčasné učebné pomôcky, ktoré si môžete sami vyskúšať, alebo nahmatať prstami. Cieľom moderného a interaktívneho Múzea špeciálneho školstva v Levoči je jednak priblížiť vývoj špeciálnej pedagogiky od jej začiatkov až po súčasnosť, ako aj ukázať verejnosti učebné pomôcky, ktoré pomáhajú mentálne znevýhodneným, autistom, nevidiacim, nepočujúcim i hluchoslepým. Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej hovorí lektorka múzea Lucia Štrpková.

múzeum špeciálneho školstva_pomôcky_hluchoslepota;ber Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


msslevoca.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame