EURO 2020
EURO 2020

169. Tretia voľba nebola

169. Tretia voľba nebola

Príbeh rodáka z Toporca, Artúra Gorgeyho z rodu nemeckých šľachticov, presvedčeného zástancu Uhorska, bojovníka proti Rakúsko-Uhorskej monarchii.

Tretia voľba nebola