Správy RTVS
Správy RTVS

Poklady panských sídel: pozostalosť po Pavlovi Dessewffym

Poklady panských sídel: pozostalosť po Pavlovi Dessewffym

V uplynulých mesiacoch sme vám v tejto rubrike predstavovali zaujímavé životné príbehy členov viac či menej známych šľachtických rodov z východného Slovenska. Spomienka na nich žije aj ďalej – a to i vďaka predmetom, ktoré s obľubou užívali, nábytku, ktorý si dali vyhotoviť, knihám, ktoré čítali, či šperkom, ktorými skrášľovali svoj zovňajšok. Tieto zbierkové predmety sú dnes cenným pokladom niekdajších pánskych sídiel. Dnes sa vyberieme do Kaštieľa rodu Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou. Samuel Bruss – vedúci tejto pobočky, ktorá spadá pod Krajské múzeum v Prešove, vám v nasledujúcich týždňoch predstaví v rozhovore s Martinou Vaškovou pozostalosť po jednom z ústredných predstaviteľov tohto šľachtického rodu.

rody_pozostalost_pavol_dessewffy_obrazy

Dnes toho o živote šľachty vieme dosť aj vďaka predmetom, ktoré po sebe zanechali. Darovali ich múzeám, cirkvi či ako pozostalosť svojim potomkom. To podstatné o ich pôvode, dejinách i samotnom rode sa ale dozvedáme skôr z historických dokumentov, listín a testamentov. V dnešnej rubrike Šľachtické rody sa preto ocitneme v grófskej knižnici Kaštieľa rodu Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou. V jednej z vitrín ukázal Martine Vaškovej vedúci tejto pobočky, ktorá spadá pod Krajské múzeum v Prešove – Samuel Bruss časť rodového archívu Pavla Dessewffyho.

rody_rodovy_archiv_pavla_dessewffy