Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Drugetovci v humenskom kaštieli

Drugetovci v humenskom kaštieli

Patrili kstarobylému rodu francúzsko-neapolského pôvodu, ktorý bol jedným z najvýraznejších v stredovekých dejinách Uhorska. Boli to šľachtici, kráľovskí rytieri a zbrojnoši, ktorí do našich končín priniesli rytiersku kultúru. Do Uhorska prišli spoločne s kráľom Karolom Róbertom z Anjou a usadili sa tu temer na 4 storočia. Na našom území žili od 14. do druhej polovice 17. storočia, keď rod vymiera po meči. Reč je o Drugetovcoch, ktorých najväčšou pamiatkou u nás je kaštieľ v Humennom, ich niekdajšie sídlo. A aj keď nám dnes tento kaštieľ pripomína svojimi pamiatkam skôr neskorších majiteľov kaštieľa – Czákyovcov a Andrassyovcov, kaštieľ dali postaviť práve Drugetovci a veľká časť pôvodnej stavby je stále zachovaná. Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej pokračuje historička Vihorlatského múzea v Humennom – Zuzana Koščová.

Drugetovci _kaštieľ v HE Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Stopy čias dávno minulých, život našich predkov i samotné dejiny nám hmatateľne, na rozdiel od textov, približujú rôzne historické predmety a zachovalé artefakty. Maľby a obrazy predstavujú nezastupiteľné vizuálne pamiatky. Zobrazujú život ľudí a výzor miest. Ak sa však pozrieme na obrazovéportréty, tie sú nielen možnosťou, ako nazrieť do minulosti, ale sú aj možnosťou, ako spoznať osobnosti, ktoré sú na nich vyobrazené. Ak navštívite kaštieľ v Humennom, nájdete tam okrem početných portrétov najmä posledných majiteľov kaštieľa – Andrassyovcov – aj zopár portrétov členov rodu Drugetovcov, ktorí dali spomínaný kaštieľ postaviť. Drugetovci žili u nás od 14. do druhej polovice 17. storočia, keď rod vymiera po meči. Starobylý rod francúzsko-neapolského pôvodu bol jedným z najvýraznejších v stredovekých dejinách Uhorska. Títo šľachtici, kráľovskí rytieri a zbrojnoši prišli do Uhorska a boli majiteľmi obrovských majetkov. Mali veľký vplyv a moc. V Humennom nám tento významný rod pripomínajú viaceré portréty. Kristína Bertičová si ich pozrela s historičkou Vihorlatského múzea v Humennom – Zuzanou Koščovou.

potréty Drugetovcov v HE kaštieli Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V šľachtických rodoch na východnom Slovensku dnes opäť zájdeme na Horný Zemplín. Základy humenského kaštieľa postavili Drugetovci – slávny a významný rod francúzsko-neapolského pôvodu. Patrili k najvýraznejším rodom v stredovekých dejinách Uhorska. Asi aj preto práve ich rodový erb – v porovnaní s inými šľachtickými erbmi – má  množstvo farebných i obsahových variácií. Kristína Bertičová sa o rodovom erbe Drugetovcov  rozpráva s historičkou Vihorlatského múzea v Humennom – Zuzanou Koščovou.

Drughetovci_rodinný erb Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V šľachtických rodoch na východnom Slovensku dnes ukončíme návštevu Horného Zemplína a poznávanie pamiatok po Drugetovcoch. V predchádzajúcich častiach sme hovorili najmä o humenskom kaštieli, ktorý dali  postaviť práve  Drugetovci – slávny a významný rod francúzsko-neapolského pôvodu. Renesančná podoba kaštieľa dominuje do dnešných dní.
Po Drugetovcoch však v Humennom zostal okrem kaštieľa aj farský Kostol všetkých svätých. Kristína Bertičová  sa rozpráva  s historičkou Vihorlatského múzea v Humennom – Zuzanou  Koščovou.

Drugetovci kostol HE Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Foto: muzeumhumenne. sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame