Genofond Vysokej zveri

Genofond Vysokej zveri

Ako sme dnes už spomínali, v poľovných revíroch vrcholí jelenia ruja, ktorá má v chove vysokej zveri veľký význam, pričom jej intenzita je pre poľovníkov indikátorom situácie v jeleních čriedach a zároveň aj stavov početnosti tejto zveri s vyhliadkou ďalšieho vývoja. Hlasná jelenia ruja je zároveň svedectvom zachovania zdravého genofondu zveri, pričom jedným z hlavných predpokladov v rámci starostlivosti o zver, je vytváranie pokoja pre zhromaždené čriedy na rujoviskách, čo pri mikrofóne Jána Kondora potvrdil aj profesor Juraj Ciberej z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
genofond_vysokej_zveri Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame