Nesprávny výraz „opýtať si“

Nesprávny výraz „opýtať si“

Slovné spojenie „opýtať si“ nebadane preniklo do našich konverzácií. O nesprávnosti tohto výrazu hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

opytat_si Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame