Jazykové okienko: „očakávať na“

Jazykové okienko: „očakávať na“

Kde sa zrodila chyba? O slovnom spojení „očakávať na“ hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

cakat_ocakavat Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame