Jazykové okienko: „pochovať“

Jazykové okienko: „pochovať“

Čo by ste povedali, keby chcel niekto niekoho pochovať na rukách? O správnosti tragikomického slovného spojenia hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_pochovat Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame