Jazykové okienko: Marek

Jazykové okienko: Marek

Nedávno oslavoval meniny každý Marek. Skloňujeme toto meno podobne ako v pranostike Na Marka uhorky do jarka, alebo je správne skloňovanie bez „e“? Vysvetľuje jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

JO_marek Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame