Jazykové okienko: stupňovanie

Jazykové okienko: stupňovanie

Môže byť niečo „extrémne priaznivé“? Vysvetľuje jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

JO_stupnovanie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame